REKLI STE DONJE VRENJE?

Pivo donjeg vrenja fermentiše pomoću vrste kvasca koja se zove Saccharomices Carlsbergensis. Fermentiše na oko 14°C, što omogućava malu proizvodnju estera i ukusa.

S druge strane, pivo gornjeg vrenja obično se naziva ejl i fermentiše pomoću vrste kvasca Saccharomices Cerevisiae. Fermentacija se odvija na višim temperaturama od 20–24°C, što daje puniji ukus pivu.