Sajtovima www.tuborg.com i www.tuborgopen.com (sajt) upravlja kompanija Carlsberg Breweries A/S (mi, nas, naše). Ova politika prihvatljive upotrebe uređuje uslove između vas i nas pod kojima možete da posećujete naš sajt. Politika prihvatljive upotrebe se odnosi na sve korisnike i posetioce našeg sajta.

Vaša upotreba našeg sajta podrazumeva da prihvatate i pristajete da se pridržavate svih pravila u ovoj politici prihvatljive upotrebe, koja dopunjuje naše uslove korišćenja, politiku privatnostii pravilnik o kolačićima.

Registrovani smo u Danskoj pod kompanijskim brojem 25508343, a naše sedište se nalazi na adresi 100 Ny Carlsberg Vej, 1799 Copenhagen V, Danska. Kompanije povezane sa nama povremeno upravljaju našim sajtom i prilažu mu sadržaj. Kompanije povezane sa nama uključuju sve naše podružnice i holding kompanije, kao i sve podružnice tih holding kompanija.

Zabranjena upotreba

Možete da koristite naš sajt samo u zakonite svrhe. Ne možete da koristite naš sajt:

 • na načine koji krše važeće lokalne, državne ili međunarodne zakone ili propise.
 • na načine koji su nezakoniti ili prevarni ili imaju nezakonitu ili prevarnu svrhu ili dejstvo.
 • za potrebe nanošenja štete ili pokušaja nanošenja štete maloletnim licima na bilo koji način.
 • za slanje, svesno primanje, postavljanje, preuzimanje, korišćenje ili ponovno korišćenje materijala koji ne ispunjava naše standarde sadržaja (vidiu nastavku).
 • za prenošenje ili omogućavanje slanja neželjenih ili neovlašćenih reklamnih i promotivnih materijala ili drugih oblika sličnog tipa (neželjena pošta).
 • svesno prenošenje podataka ili slanje i postavljanje materijala koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, snimače tastature, špijunski softver, reklamni softver i druge štetne programe ili slične računarske kodove koji negativno utiču na rad računarskog softvera ili hardvera.

Takođe se slažete:

 • da nećete reprodukovati, praviti duplikate, umnožavati niti preprodavati delove našeg sajta u suprotnosti sa odredbama naših uslova korišćenja.
 • da nećete neovlašćeno pristupati, ometati, oštećivati niti remetiti:
 • nijedan deo našeg sajta;
 • opremu ili mreže na kojoj se čuva naš sajt;
 • softver koji se koristi u funkcionisanju našeg sajta; ili
 • opremu, mreže ili softver koje su u vlasništvu trećih lica ili koje koriste treća lica.
 • da nećete deliti nikakav sadržaj na našem sajtu sa osobama starosti ispod zakonske granice za konzumiranje alkohola u zemlji u kojoj borave.

Interaktivne usluge

Povremeno možemo da pružamo interaktivne usluge na sajtu, uključujući bez ograničavanja:

 • sobe za ćaskanje.
 • oglasne table.
 • konkurse.

(Interaktivne usluge).

Tamo gde pružamo interaktivne usluge, obezbedićemo vam jasne informacije o vrsti usluge koja se nudi, da li se ona uređuje i koji oblik uređivanja se koristi (uključujući da li su urednici osobe ili tehnologija).

Daćemo sve od sebe da procenimo potencijalne rizike za korisnike od trećih lica pri korišćenju interaktivnih usluga na našem sajtu i u svakom slučaju ćemo odlučiti da li je potrebna moderacija relevantne usluge (uključujući vrstu moderacije) s obzirom na rizike. Međutim, nemamo nikakvu obavezu da nadgledamo, pratimo niti moderiramo nijednu interaktivnu uslugu koju pružamo na sajtu i izričito isključujemo odgovornost za gubitke ili štetu nastalu korišćenjem interaktivnih usluga od strane korisnika u suprotnosti sa našim standardima sadržaja, bez obzira na to da li je usluga pod moderacijom ili ne.

U slučajevima gde moderiramo interaktivne usluge, po pravilu obezbeđujemo način za kontaktiranje sa moderatorom ukoliko se pojave problemi ili poteškoće.

Standardi sadržaja

Ovi standardi sadržaja odnose se na sve materijale koje priložite našem sajtu (prilozi) i na sve interaktivne usluge povezane s njima.

Dužni ste da se pridržavate načelnih principa i konkretnog teksta sledećih standarda. Standardi se odnose na sve delove svakog priloga, kao i na njegovu celinu, i dopunjuju sve eventualne uslove ili zahteve navedene u tački prosleđivanja.

Prilozi obavezno treba da:

 • budu tačni (kod navođenja činjenica).
 • budu iskreni (kod iznošenja mišljenja).
 • budu u skladu sa važećim zakonom u [Danskoj] i svakoj zemlji iz koje se objavljuju.

Prilozi ne smeju:

 • da sadrže materijale koji predstavljaju klevetu.
 • da sadrže materijale koji su vulgarni, uvredljivi, provokativni ili šire mržnju.
 • da promovišu seksualno eksplicitan materijal.
 • da promovišu nasilje.
 • da promovišu diskriminaciju na osnovu rase, pola, religije, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili starosti.
 • da promovišu neodgovorno korišćenje alkohola.
 • da krše autorska prava, prava na podatke ili zaštićene znakove bilo kog drugog lica.
 • da budu obmanjujući za druge osobe.
 • da budu proizvedeni u suprotnosti sa zakonskim obavezama prema trećim licima, npr. ugovornim obavezama ili obavezom zaštite poverljivosti.
 • da promovišu nelegalne aktivnosti.
 • da ugrožavaju, zloupotrebljavaju ili narušavaju tuđu privatnost niti da izazivaju frustracije, neprijatnosti ili bespotrebnu anksioznost.
 • da uznemiravaju, uzrujavaju, posramljuju, zastrašuju ili nerviraju druge osobe.
 • da se koriste za predstavljanje tuđim identitetom ili lažno predstavljanje sopstvenog identiteta ili povezanosti sa drugim osobama.
 • da stvaraju netačan utisak o poreklu i autorstvu.
 • da zagovaraju, promovišu ili pomažu nezakonite radnje kao što su (na primer) kršenje autorskih prava ili zloupotreba računara.

Privremene zabrane i ukidanje

Imamo pravo da po sopstvenom nahođenju utvrdimo da li je došlo do povrede ove politike prihvatljive upotrebe u okviru vašeg korišćenja našeg sajta. U slučaju kršenja ove politike, možemo da preduzmemo radnje koje smatramo adekvatnim.

Nepoštovanje ove politike prihvatljive upotrebe predstavlja značajno kršenje uslova korišćenja pod kojima vam je dozvoljeno da koristite naš sajt i može da dovede do toga da preduzmemo sve ili pojedine sledeće radnje:

 • Trenutno, privremeno ili trajno oduzimanje vašeg prava na korišćenje našeg sajta.
 • Trenutno, privremeno ili trajno uklanjanje svih objava ili materijala koje ste postavili na naš sajt.
 • Upućivanje upozorenja.
 • Sudski postupak protiv vas radi nadoknade svih troškova na osnovu odštete (uključujući bez ograničenja opravdane administrativne i pravne troškove) povodom povrede.
 • Dalji pravni postupak protiv vas.
 • Otkrivanje informacija nadležnim organima za koje opravdano smatramo da je neophodno.

Isključujemo odgovornost za radnje preduzete kao odgovor na kršenje ove politike prihvatljive upotrebe. Odgovori opisani u ovoj politici nisu ograničeni i možemo da preduzmemo sve druge radnje koje opravdano smatramo adekvatnim.

Izmene politike prihvatljive upotrebe

Imamo pravo da revidiramo ovu politiku prihvatljive upotrebe izmenama ove stranice. Od vas se očekuje da povremeno proverite ovu stranicu i pročitate eventualne izmene koje unesemo, s obzirom na to da vas one zakonski obavezuju. Pojedine odredbe sadržane u ovoj politici prihvatljive upotrebe takođe mogu da budu zamenjene odredbama ili obaveštenjima objavljenim drugde na našem sajtu.

Ažurirano u maju 2018.