UVOD

Carlsberg veruje da naši pivski brendovi postoje da bi potrošačima obezbedili osveženje i odgovorno uživanje. Njih treba da odgovorno konzumiraju odrasle osobe i ne treba ih zloupotrebljavati. http://www.responsibledrinking.org

Sajtovima www.tuborg.com i www.tuborgopen.com (sajt) upravlja kompanija Carlsberg Breweries A/S (mi, nas, naše). Registrovani smo u Danskoj pod kompanijskim brojem 25508343, a naše sedište se nalazi na adresi 100 Ny Carlsberg Vej, 1799 Copenhagen V, Danska. Kompanije povezane sa nama povremeno upravljaju ovim sajtom i prilažu mu sadržaj. Kompanije povezane sa nama uključuju sve naše podružnice i holding kompanije, kao i sve podružnice tih holding kompanija.

Ovi uslovi korišćenja (zajedno sa dokumentima koji se ovde spominju) saopštavaju uslove korišćenja pod kojim možete da koristite naš sajt – bilo kao gost ili kao registrovani korisnik. Korišćenje našeg sajta uključuje pristup, pregled i registraciju za korišćenje sajta.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite naš sajt jer se oni odnose na vaše korišćenje sajta. Preporučujemo da pročitate i našu politiku privatnosti i pravilnik o kolačićima i da odštampate primerak ovog dokumenta za buduću upotrebu.

Pristupanjem i korišćenjem našeg sajta dajete svoj pristanak da budete obavezani ovim uslovima korišćenja i saglasnost sa njima. Oni predstavljaju pravni sporazum između vas i nas koji se može menjati samo uz našu saglasnost. Treba ih čitati zajedno sa ostalim primenljivim uslovima u daljem tekstu i svim detaljima na sajtu o načinu funkcionisanja sajta i dostupnim uslugama.

Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, molimo vas da odmah prestanete sa njegovim korišćenjem.

Ostali važeći uslovi
Ovi uslovi korišćenja odnose se na sledeće dodatne uslove, koji se takođe odnose na vaše korišćenje našeg sajta:

  • Naša politika privatnosti utvrđuje uslove pod kojima obrađujemo sve lične podatke koje prikupljamo od vas ili koje nam vi dajete. Vi garantujete da su svi podaci koje nam pružite tačni.
  • Naš pravilnik o kolačićima pruža informacije o kolačićima na našem sajtu. Korišćenjem našeg sajta prihvatate upotrebu kolačića na našem sajtu.
  • Naša politika prihvatljive upotrebe utvrđuje dozvoljene i zabranjene načine upotrebe našeg sajta. Kada koristite naš sajt dužni ste da se pridržavate ove politike prihvatljive upotrebe.

Promene uslova i sajta
Zadržavamo pravo da povremeno menjamo ove uslove korišćenja bez prethodne najave njihovim izmenama na sajtu. Molimo vas da povremeno proveravate ovu stranicu i upoznate se sa eventualnim izmenama jer vas one obavezuju.

Povremeno možemo da ažuriramo sajt i u svakom trenutku možemo da menjamo sadržaj. Međutim, imajte na umu da bilo koji deo sadržaja na našem sajtu može u svakom trenutku da bude zastareo i mi nismo u obavezi da ga ažuriramo.

Ne garantujemo da će naš sajt i sadržaj na njemu biti bez grešaka i propusta.

PRISTUPANJE SAJTU
Naš sajt je dostupan besplatno.

Ne garantujemo da će sajt niti sadržaj na njemu uvek biti dostupan bez prekida i grešaka. Pristup našem sajtu je dozvoljen privremeno. Imamo pravo da blokiramo, povučemo, obustavimo i promenimo svaki deo sajta bez prethodne najave. Ne snosimo odgovornost prema vama ako iz bilo kog razloga naš sajt nije dostupan u bilo kom trenutku na bilo koje vreme.

Vi snosite odgovornost za neophodne preduslove za pristup sajtu. Takođe razumete da ne možemo i ne garantujemo da sadržaj našeg sajta nema infekcije, viruse i/ili druge kodove koji imaju zarazna ili destruktivna svojstva. Vi snosite odgovornost za primenu adekvatnih procedura i virusnih provera (uključujući antivirusne i druge bezbednosne provere) kako biste zadovoljili svoje potrebe za bezbednošću i pouzdanošću ulaza i izlaza podataka.

Takođe ste dužni da osigurate da sve osobe koje pristupe našem sajtu putem vaše internet veze budu upoznate sa ovim uslovima korišćenja i drugim važećim uslovima i odredbama i da ih poštuju.

Ne tvrdimo da je sadržaj dostupan na našem sajtu ili putem njega prikladan niti dostupan u svakom pogledu. U svakom trenutku možemo da ograničimo dostupnost sajta i svih drugih usluga i proizvoda opisanih na sajtu bilo kojoj osobi ili geografskom području.

Ne smete da zloupotrebljavate sajt svesnim ubacivanjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugih materijala koji su tehnološki štetni. Ne smete pokušavati da dobijete neovlašćeni pristup niti da ometate pravilan rad našeg sajta, a naročito ne smete pokušavati da zaobiđete bezbednosne mere, menjate, hakujete ili na drugi način remetite sajt i bilo koji računarski sistem, server, ruter ili drugi uređaj povezan sa internetom. Imajte u vidu da kršenje navedenog može da dovede do građanske i/ili krivične odgovornosti. Povremeno možemo da ograničimo pristup pojedinim funkcijama ili delovima sajta ili celom sajtu.

REGISTRACIJA
Ako se od vas traži da popunite obrazac za registraciju ili pružite druge informacije, detalji koje dajete moraju da budu istiniti, tačni i potpuni. Molimo vas da nas odmah obavestite o svim izmenama podataka koje dajete.

Ako izaberete ili vam se obezbedi korisnički identifikacioni kod, lozinka ili drugi podatak kao deo bezbednosnih procedura, dužni ste da postupate sa navedenih podacima kao poverljivim i ne smete da ih otkrivate trećim licima. Imamo pravo da u svakom trenutku onemogućimo bilo koji korisnički identifikacioni kod ili lozinku, bilo da ste ih vi izabrali ili mi dodelili, u svakom trenutku, ako po našem mišljenju niste poštovali odredbe ovih uslova korišćenja.

Ako znate ili sumnjate da neko drugi osim vas zna vaš identifikacioni kod ili lozinku, dužni ste odmah da nas obavestite na privacy@carlsberg.com.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
Osim ako nije drugačije naznačeno, mi smo vlasnik ili korisnik licence svih prava intelektualnog vlasništva na sajt i na materijal objavljen na njemu. Ta dela su zaštićena zakonima i sporazumima o autorskim pravima širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Mi smo vlasnik ili korisnik licence zaštitnih znakova koji se pojavljuju na našem sajtu i svih povezanih naziva, logotipa i uređaja, osim ako nije naznačeno drugačije.

Možete da odštampate jedan primerak i preuzimate delove ili materijale sa našeg sajta samo za ličnu upotrebu, a svi kopirani materijali moraju da sadrže sva obaveštenja o autorskim pravima i druge napomene o vlasništvu. Ne smete da na bilo koji način menjate papirne ili digitalne kopije materijala koje ste odštampali ili preuzeli i ne smete da koristite ilustracije, fotografije, video i audio snimke niti grafiku odvojeno od pratećeg teksta.

Preuzimanjem i kopiranjem ne prenose se nikakva prava, vlasništvo niti udela u preuzetom materijalu ili softveru. Ne smete da koristite materijal na našem sajtu ni na koji drugi način (uključujući reprodukovanje osim prethodno opisanog, objavljivanje, izmene i distribuciju) bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

Naš status (i status identifikovanih saradnika) kao autora sadržaja na sajtu uvek mora da bude priznat.

Ne smete da koristite nijedan deo sadržaja na sajtu u komercijalne svrhe bez pribavljanja dozvole za to od nas ili naših davalaca licence.

Ako odštampate, kopirate ili preuzmete bilo koji deo našeg sajta u suprotnosti sa ovim uslovima korišćenja, vaše pravo na korišćenje našeg sajta odmah prestaje i dužni ste da po našem izboru vratite ili uništite sve kopije materijala koje ste napravili.

TAČNOST INFORMACIJA
Podaci na našem sajtu pružaju se samo za opšte informisanje. Primenjujemo adekvatne korake kako bismo osigurali da informacije na našem sajtu budu tačne, ali sadržaj, komentari, recenzije i drugi materijali objavljeni na našem sajtu ne predstavljaju savete na koje se treba oslanjati. Pre preduzimanja ili suzdržavanja od bilo koje radnje na osnovu sadržaja na našem sajtu obavezno tražite savet stručnjaka ili specijaliste.

Ne dajemo nikakve izjave niti garancije – ni izričite ni podrazumevane – da su informacije tačne, potpune i ažurne i, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu prouzrokovanu oslanjanjem na pomenute informacije – ni vašim niti osoba kojima ste ih preneli. Ako pronađete bilo kakve netačne informacije na našem sajtu, molimo vas da nam se obratite na carlsberggroup@mindjumpers.com i mi ćemo se potruditi da ih ispravimo ako se slažemo, u najbržem mogućem roku.

RECENZIJE
Sva mišljenja i recenzije objavljeni na našem sajtu su odgovornost njihovih autora i ni na koji način ne odražavaju naše stavove. Ne dajemo nikakve garancije niti izjave, ni izričite ni podrazumevane, u vezi sa pomenutim mišljenjima i recenzijama, uključujući u pogledu zakonitosti i tačnosti, i odričemo se svake odgovornosti u vezi sa njima u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

KONKURSI
Svi konkursi koji se sprovode ili promovišu na našem sajtu su regulisani uslovima i odredbama koje se tiču konkursa.

LINKOVI KA OVOM SAJTU I DRUGIM SAJTOVIMA
Povremeno možemo da objavimo linkove koji vam omogućavaju pristup sajtovima trećih lica direktno sa našeg sajta. Takvi sajtovi trećih lica nisu pod našom kontrolom i, osim ako nije navedeno drugačije, mi ne učestvujemo ni na koji način u sadržaju tih sajtova. Kada kliknete na te sajtove, napuštate lokaciju koja je pod našom kontrolom, pa zbog toga ne možemo da preuzmemo odgovornost za eventualne probleme koji nastanu u vezi sa korišćenjem vaših podataka i sadržaja naših sajtova od strane trećih lica, niti proizvodima i uslugama koje vam nude njihovi sajtovi.

Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju zabranimo linkove sa drugih sajtova koji vode do materijala ili informacija na našem sajtu.

NAŠA ODGOVORNOST
Nadamo da će naš sajt biti zanimljiv korisnicima, ali isključujemo sve uslove, garancije i izjave ili druge uslove koji mogu da se odnose na naš sajt ili sadržaj na njemu, bilo izričite ili podrazumevane, u meri koju dozvoljava zakon. Ne snosimo odgovornost prema korisnicima za eventualne gubitke i štetu – bilo u pogledu ugovora, kažnjivih dela (uključujući nemar), kršenja zakonskih obaveza ili na drugi način – čak i ako su predvidljivi, a koji proizilaze iz ili u vezi sa:

  • korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja našeg sajta; ili
  • korišćenjem ili oslanjanjem na sadržaj prikazan na našem sajtu.

Ako koristite naš sajt kao potrošač, ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualan gubitak dobiti, poslovni gubitak, prekid u poslovanju niti gubitak poslovnih prilika i odgovaramo samo za eventualne gubitke koji su u razumnoj meri predvidljivi.

Ako koristite naš sajt kao poslovni korisnik, ni u kom slučaju nismo odgovorni prema vama za:

  • gubitke u dobiti, prodaji, poslovanju i prihodu;
  • prekide u poslovanju;
  • gubitak očekivane uštede;
  • gubitak poslovnih prilika, izgrađenog ugleda ili reputacije; i
  • indirektne ili posledične gubitke i štetu.

Ne snosimo odgovornost za eventualne gubitke i štetu uzrokovanu virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može da zarazi vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal usled vašeg korišćenja našeg sajta ili vašeg preuzimanja sadržaja na njemu ili sajtovima povezanim sa njim.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj sajtova povezanih linkovima sa našim sajtom. Pomenuti linkovi ne treba da se tumače kao naše afirmisanje sajtova povezanih linkovima. Ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualne gubitke ili štetu koji mogu da nastanu usled vašeg korišćenja istih.

Ne isključujemo niti ograničavamo na bilo koji način našu odgovornost prema vama tamo gde bi to bilo nezakonito. Izričito ograničavamo svoju odgovornost do najveće moguće mere prema danskom zakonu.

Postavljanje sadržaja na naš sajt

Kad god koristite funkciju koja vam omogućava da postavite sadržaj na naš sajt ili uspostavite kontakt sa drugim korisnicima našeg sajta dužni ste da se pridržavate standarda sadržaja koji su utvrđeni u našoj politici prihvatljive upotrebe.

Vi garantujete da svaki takav prilog ispunjava navedene standarde i snosite odgovornost prema nama i dužni ste da nam nadoknadite svako kršenje ove garancije. Ako ste korisnik u svojstvu potrošača, to znači da ste odgovorni za svaki gubitak ili štetu koju pretrpimo zbog vašeg kršenja garancije.

Svaki sadržaj koji postavite na naš sajt smatra se nepoverljivim materijalom koji nije zaštićen pravima svojine. Vi zadržavate sva prava svojine nad svojim sadržajem, ali potrebno je da nam odobrite ograničenu dozvolu za upotrebu, čuvanje i umnožavanje tog sadržaja, kao i za njegovu distribuciju i stavljanje na raspolaganje trećim licima. Prava koja nam ustupate su opisana u sledećem odeljku (Prava koja ustupate).

Imamo pravo da otkrijemo vaš identitet svakom trećem licu koje tvrdi da sadržaj koji ste objavili ili postavili na naš sajt predstavlja povredu njegovih prava intelektualne svojine ili prava na privatnost.

Ne snosimo nikakvu odgovornost niti obavezu prema trećim licima u pogledu sadržaja i tačnosti sadržaja koji objavite vi ili drugi korisnik našeg sajta.

Imamo pravo da uklonimo svaku objavu koju postavite na našem sajtu ukoliko po našem mišljenju vaša objava nije u skladu sa standardima sadržaja utvrđenim u politici prihvatljive upotrebe.

Stavovi koje izraze drugi korisnici na našem sajtu ne predstavljaju naše stavove niti vrednosti.

Vi snosite isključivu odgovornost za obezbeđivanje i rezervno umnožavanje svog sadržaja.

Prava koja ustupate

Postavljanjem i objavljivanjem sadržaja na našem sajtu dajete nam trajnu, globalnu, neekskluzivnu, nenaplativu, prenosivu dozvolu za korišćenje, reprodukciju, pripremanje izvedenih dela, prikazivanje i izvođenje pomenutog korisnički generisanog sadržaja u vezi sa uslugom koju pruža naš sajt i na različitim medijima, uključujući promovisanje ovog sajta.

Pristupačnost

Prepoznajemo potrebu da ovaj sajt bude dostupan i jednostavan za korišćenje bez obzira na tehnologiju i sposobnosti.

Mi težimo prihvaćenim smernicama i standardima za pristupačnost i upotrebljivost, ali to nije uvek moguće na svim delovima našeg sajta. Sadržaj koji pružaju naši partneri treće strane i korisnici sajta mogu da se ne pridržavaju pomenutih smernica i standarda.

Stalno radimo na tome da unapredimo stepen pristupačnosti i upotrebljivosti sajta. Ako pronađete nešto što treba unaprediti ili nailazite na poteškoće pri korišćenju ovog sajta, molimo vas da nam se obratite.

OPŠTI DEO
Zvanična pravna obaveštenja se šalju na gore navedenu adresu našeg registrovanog sedišta i treba da budu adresirana na glavnog advokata u pravnoj službi grupacije (General Counsel, Group Legal).

U slučaju da propustimo da iskoristimo neko pravo, to ne podrazumeva odricanje od tog prava. Nemate pravo da ustupite niti prenesete prava koja imate prema ovim uslovima korišćenja.

U slučaju da se utvrdi da neki deo ovih uslova korišćenja nije primenjiv po zakonu, to ne utiče na ostale delove ovih uslova korišćenja i oni ostaju na snazi.

Ako ste potrošač, molimo vas da imate u vidu da su ovi uslovi korišćenja, njihov sadržaj i uspostavljanje u najvećoj mogućoj meri regulisani danskim zakonom. Ovim potvrđujete svoju saglasnost da danski sudovi imaju isključivu nadležnost u najvećoj mogućoj meri.

Ako ste preduzeće, ovi uslovi korišćenja, njihov sadržaj i uspostavljanje (i svi vanugovorni sporovi i potraživanja) su regulisani danskim zakonom. Ovim potvrđujete svoju saglasnost sa isključivom nadležnošću danskih sudova.

KONTAKT
Ako naiđete na probleme na našem sajtu ili želite da nam uputite komentar na njega, slobodno nam se obratite na carlsberggroup@mindjumpers.com.

IZMENE
Ovi uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani u maju 2018.