Grupacija Carlsberg razume da je bezbednost vaših ličnih podataka izuzetno važna i posvećena je poštovanju vaše privatnosti i zaštiti vaših ličnih podataka.

Ova politika privatnosti uređuje način na koji Carlsberg Breweries A/S (Carlsberg, mi, nas, naše) koristi vaše lične podatke i mere koje primenjuje radi zaštite i čuvanja vaših podataka.

Ova politika privatnosti se odnosi na vas ako kupujete robu od nas, koristite naše usluge, učestvujete u našim događajima ili promocijama ili na drugi način održavate interakciju sa nama, uključujući korišćenjem naših sajtova ili interakcijom sa nama putem društvenih mreža.

Molimo vas da odvojite malo vremena za pažljivo pregledanje ove politike (kao i našeg pravilnika o kolačićima i uslova korišćenja, i svih ostalih dokumenata na koje oni upućuju ako koristite naše sajtove). Ako ste već naš kupac, naše korišćenje vaših ličnih podataka može da bude detaljnije utvrđeno u ugovoru sa nama. Dalja obaveštenja koja naglašavaju načine na koje želimo da upotrebimo vaše lične podatke i mogućnost da prihvatite ili odbijete određene načine upotrebe mogu da budu upućena prilikom prikupljanja vaših ličnih podataka.

Ova politika privatnosti objašnjava naše prakse u pogledu privatnosti i obuhvata sledeće stavke:

 1. Koje lične podatke prikupljamo
 2. Šta radimo sa vašim ličnim podacima
 3. Kako koristimo kolačiće
 4. Vaše korišćenje soba za ćaskanje, foruma ili drugih interaktivnih platformi
 5. Kako štitimo vaše lične podatke
 6. Vaša prava i kontakt sa nama
 7. Izmene ove politike


Koje lične podatke prikupljamo

Mi prikupljamo i obrađujemo pojedine ili sve sledeće lične podatke o vama:

Informacije o vama, vaše ime, adresa, imejl, broj telefona, korisničko ime na društvenim mrežama, pol, datum rođenja ili fotografije, pojedinosti o vašem poslodavcu i vašem položaju.

 • Informacije koje prikupljamo o vašem učešću u našim promocijama i konkursima ili prisustvovanju našim događajima, informacije navedene u obrascima za prijavu, snimcima koje ste napravili vi ili mi, podaci o vašim gostima u vezi sa promocijama i konkursima u kojima ste učestvovali ili pobedili, druge informacije u vezi sa vašim prisustvom na događajima, uključujući eventualne posebne potrebe u vezi sa ishranom i pomoći pri kretanju
 • Informacije o vašim interesovanjima, detalji o hobijima ili aktivnostima kojima se bavite, detalji o vašim ličnim interesovanjima
 • Informacije o reklamnim afinitetima, detalji o vašim reklamnim i komunikacijskim afinitetima, informacije koje prikupljamo koje nam pomažu da utvrdimo koji proizvodi i usluge mogu da vas zanimaju
 • Informacije o vašem korišćenju naših soba za ćaskanje, foruma, društvenih mreža i drugih interaktivnih platformi, uključujući komentare, fotografije, video-zapise i druge informacije koje objavljujete na internetu
 • Informacije iz anketa, vaši odgovori u tržišnim anketama koje sprovodimo
 • Naša komunikacija sa vama, uključujući vaše povratne informacije, žalbe i komentare putem telefona, mejla i društvenih mreža, arhive naše komunikacije sa vama putem interneta, u pismenom obliku ili lično. Ako ste komunicirali sa nama telefonom, sačuvaćemo informacije o brojevima telefona sa kojih nas zovete, kao i informacije prikupljene snimanjem poziva
 • Tehničke informacije, uključujući adresu internet protokola (IP) preko koje se vaš računar povezuje sa internetom, vaše podatke za prijavu, vrstu i verziju pregledača, podešavanja vremenske zone, vrste i verzije dodataka na pregledaču, operativni sistem i platformu
 • Informacije o vašem posećivanju naših sajtova, uključujući celu URL putanju do naših sajtova, kao i kroz i sa njih (uključujući datum i vreme), proizvode koje ste pregledali ili tražili, stranice kojima ste pristupili, vreme odziva na stranicama, greške u preuzimanju, dužinu poseta pojedinim stranicama, informacije o interakciji na stranici (npr. pomeranje, klikovi i prelaženje mišem), kao i način napuštanja stranice


Izvori ličnih podataka

Veliki deo ličnih podataka koje čuvamo o vama prikupljamo direktno od vas ili iz vaše interakcije sa nama, našim sajtovima ili nalozima na društvenim mrežama. Takođe možemo da dobijamo vaše lične podatke iz drugih izvora, uključujući poslovne partnere, podizvođače tehničkih, platnih i dostavnih usluga, reklamne mreže, pružaoce analitike, pružaoce informacija o pretrazi, agencije za bonitet, protivprevarne baze podataka i druge baze podataka trećih strana, uključujući spiskove zabrana, poslovne informacije i alate za istraživanje.

Osetljivi lični podaci

Prema zakonu o zaštiti podataka, pojedine kategorije ličnih podataka se smatraju posebno osetljivim i zbog toga zahtevaju dodatnu zaštitu. Te kategorije uključuju informacije o zdravlju, rasnom ili etničkom poreklu, političkim mišljenjima, verskim uverenjima, članstvima u sindikatima i seksualnoj orijentaciji, kao i genetičke i biometrijske podatke. Informacije o krivičnim presudama i krivičnim delima takođe se smatraju osetljivim prema evropskom zakonu o zaštiti podataka.

U ograničenim okolnostima, mi prikupljamo i obrađujemo takve osetljive lične podatke, na primer, kada obrađujemo zahteve za posebnu medicinsku pomoć ili pomoć pri kretanju ili posebne zahteve u vezi sa ishranom prilikom prisustvovanja događajima, što može da ukazuje na vaša verska uverenja (npr. halal ili košer obroci), ili kada sprovodimo provere biografije, koje mogu da otkriju informacije o prethodnim krivičnim presudama. Ovim osetljivim ličnim podacima rukujemo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući onako kako je detaljnije opisano u odeljku „Šta radimo sa vašim ličnim podacima” u nastavku teksta.

Šta radimo sa vašim ličnim podacima

Prema evropskim zakonima o zaštiti podataka (evropski zakoni o zaštiti podataka) dužni smo da ustanovimo pravni osnov ili razlog za korišćenje vaših ličnih podataka i da vas obavestimo o tome. Za svaku upotrebu navedenu u nastavku napominjemo svrhu upotrebe i otkrivanja, kao i osnov na koji se oslanjamo kao razlog za upotrebu. Svaki osnov je objašnjen u nastavku ovog dokumenta.

U zavisnosti od načina vaše interakcije sa kompanijom Carlsberg, vaše podatke koristimo u sledeće svrhe:

 • da bismo pružili i upravljali proizvodima i uslugama koje ste tražili; da bismo izvršavali svoje obaveze koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između vas i nas, uključujući organizovanje isporuke; da bismo izvršili ili otkazali narudžbine; da bismo vam pružili informacije, proizvode i usluge koje tražite od nas; da bismo vas obavestili o promenama kod naših proizvoda i usluga.


Pravne osnove:
izvršavanje ugovora, legitimni interesi (koji nam omogućavaju izvršavanje obaveza i pružanje proizvoda i usluga ili obaveštavanje o promenama kod proizvoda i usluga)

 • da bismo efikasno komunicirali sa vama; da bismo odgovorili na vaša pitanja, komentare, žalbe i drugu komunikaciju, uključujući upite u vezi sa našim proizvodima.


Pravne osnove:
legitimni interesi (koji nam omogućavaju da komuniciramo sa vama i pružamo vam proizvode i usluge); zakonska prava

 • da bismo pratili aktivnosti i evidentirali našu komunikaciju sa vama; da bismo pratili komunikaciju sa vama, uključujući radi obezbeđivanja kvaliteta usluge, poštovanja procedura i za potrebe obuke.


Pravne osnove:
legitimni interesi (kojima obezbeđujemo kvalitet svojih proizvoda i usluga)

 • da bismo vam obezbedili reklamne materijale; da bismo vam pružili informacije putem pošte, mejla, telefona, SMS-a ili reklama na internetu ili društvenim mrežama za proizvode i usluge koje nudimo kada su ti proizvodi i usluge slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se interesovali, ili kada ste pristali na kontakt u te svrhe. Takođe možemo da koristimo vaše podatke za reklamiranje proizvoda i usluga odabranih poslovnih partnera. U slučaju da je predviđeno zakonom, tražićemo vašu saglasnost u trenutku prikupljanja vaših podataka za potrebe pomenutih vidova reklamiranja. Stavljamo na raspolaganje mogućnost da se odjavite ili isključite iz dalje komunikacije povodom elektronskog marketinga koji vam se šalje, a u svakom trenutku možete da se odjavite tako što ćete nam se obratiti pomoću informacija navedenih u odeljku „Kontakt” u nastavku.


Pravne osnove:
saglasnost, legitimni interesi (da bismo vas redovno obaveštavali o novostima u vezi sa proizvodima i uslugama)

 • da bismo razumeli svoje kupce i razvili i prilagodili proizvode i usluge. Lične podatke koje imamo možemo da analiziramo kako bismo izmerili ili razumeli efikasnost reklama koje plasiramo vama i drugima i kako bismo vam plasirali relevantne reklame. Možemo da podnosimo sakupljene informacije svojim oglašivačima i da dajemo predloge i preporuke vama, svojim kupcima i korisnicima naših sajtova o proizvodima i uslugama koji mogu da budu zanimljive vama ili njima.


Pravne osnove:
legitimni interesi (da osiguramo kvalitet svojih proizvoda i usluga, da bismo mogli da unapredimo proizvode i usluge i pružimo vam sadržaj i usluge na sajtovima)

 • da bismo sprovodili promocije i konkurse. Kada učestvujete u promocijama i konkursima, da bismo organizovali te promocije i konkurse, uključujući da bismo vas obavestili da li ste pobedili. Ako osvojite nagradu, u skladu sa lokalnim zakonom, možemo da objavimo vaše lične podatke i lične podatke vaših gostiju na našim sajtovima i nalozima na društvenim mrežama i u saopštenjima za medije. Takođe možemo da stavimo na raspolaganje te informacije trećim licima kojima su one možda potrebne radi uručivanja nagrade.


Pravne osnove:
zakonske obaveze, izvršenje ugovora, legitimni interesi (radi uspešne organizacije promocija i događaja)

 • da bismo organizovali svoje događaje. Kada prisustvujete događaju koji mi organizujemo ili na drugi način podržavamo, možemo da upotrebimo vaše lične podatke, uključujući posebne potrebe u vezi sa ishranom, zdravstvene podatke i pomoć pri kretanju, u vezi sa održavanjem događaja.


Pravne osnove:
legitimni interesi (da bismo mogli da održavamo događaje i zadovoljimo vaše posebne afinitete i zahteve tokom događaja), izričita saglasnost (ako je potrebno)

 • u vezi sa prevencijom prevara. Mi i druge organizacije možemo da pristupimo i upotrebimo određene informacije radi sprečavanja prevare, u skladu sa važećim zakonom i propisima, kao i dobrim praksama, u svakom trenutku. Ako se daju lažne ili netačne informacije i utvrdi se ili posumnja na prevaru, informacije mogu da budu prosleđene organima za sprečavanje prevara i drugim organizacijama i mogu da budu evidentirane kod nas ili njih.


Pravne osnove:
zakonske obaveze, legitimni interesi (kako bi se osiguralo da spadate u naš profil prihvatljivog rizika i za potrebe prevencije krivičnih dela i prevare), značajan javni interes

 • da bismo sproveli određene provere, kao što su poznavanje kupca i provere boniteta. Ako ste postojeći ili potencijalni kupac, možemo da upotrebimo vaše lične podatke kako bismo sproveli određene provere u vezi sa vama (i vašim poslovanjem). U vezi sa ovom svrhom, možemo da otkrijemo vaše podatke relevantnim nadležnim organima, uključujući agencije za bonitet, državne agencije i agencije za sprečavanje prevara. Može se desiti da agencije za sprovođenje zakona pristupe tim podacima i upotrebe ih. Mi i druge organizacije koje pristupaju i koriste informacije evidentirane kod pomenutih agencija možemo to da uradimo iz drugih zemalja, a ne nužno iz države u kojoj se vi nalazite.


Pravne osnove:
zakonska obaveza, pravni zahtevi, značajni javni interes, legitimni interesi (za potrebe sprečavanja krivičnih dela i prevare)

 • da bismo unapredili i upravljali sajtovima i da bismo obezbedili relevantnost sadržaja; da bismo obezbedili da samo odrasle osobe iznad zakonske granice za konzumaciju alkohola gledaju i koriste naše sajtove; da bismo unapredili sajtove i obezbedili prikazivanje sadržaja koje je najefikasnije za vas i vaš računar; da bismo upravljali sajtovima i za unutrašnje potrebe, uključujući rešavanje problema, analizu podataka (uključujući analizu podataka o saobraćaju), testiranje i istraživanje, statističke i istraživačke svrhe; da bismo omogućili da učestvujete i registrujete se za interaktivne funkcije naših usluga; u sklopu naših nastojanja da obezbedimo i osiguramo svoje sajtove; da bismo obezbedili prikazivanje sadržaja sajtova na najefikasniji način za vas i za vaš uređaj, što može da uključuje prosleđivanje vaših podataka poslovnim partnerima, pružaocima usluga i pružaocima analitičkih i pretraživačkih usluga.


Pravne osnove:
legitimni interesi (da bismo omogućili upravljanje sajtovima i pružili vam sadržaj i usluge na njima), zakonska obaveza

 • da bismo reorganizovali ili izmenili poslovanje. U slučaju da (i) vodimo pregovore o prodaji kompanije ili njenog dela trećem licu; (ii) budemo prodati trećem licu; ili (iii) sprovodimo reorganizaciju, možda ćemo morati da prenesemo sve ili deo vaših ličnih podataka odgovarajućem trećem licu (ili njegovim savetnicima) u sklopu postupka detaljne revizije za potrebe analize predložene prodaje ili reorganizacije. Možda ćemo morati da prenesemo vaše lične podatke tom reorganizovanom subjektu ili trećem licu nakon prodaje ili reorganizacije kako bi ih upotrebili u iste svrhe kako je utvrđeno u ovoj politici privatnosti.


Pravne osnove:
legitimni interesi (da bi se omogućile izmene poslovanja), zakonska obaveza

 • da bismo ispunili zakonske i regulatorne obaveze. Možemo da obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima, što može da uključuje i otkrivanje vaših ličnih podataka trećim licima, uključujući osiguravajuća društva, sudske službe i/ili regulatore ili agencije za sprovođenje zakona u vezi sa upitima, postupcima ili istragama pomenutih bilo gde u svetu ili kada postoji obaveza.


Pravne osnove:
pravne obaveze, pravni zahtevi, legitimni interesi (radi saradnje sa organima za sprovođenje zakona i regulatornim organima)

Ako imate pitanja o pravnim osnovama na koje se oslanjamo, molimo vas da nam se obratite kako je navedeno u odeljku „Kontakt” u nastavku teksta.

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA

Pored trećih lica pobrojanih u prethodnom tekstu, možemo takođe da otkrijemo vaše lične podatke članovima svoje grupacije, što podrazumeva naše podružnice, našu matičnu holding kompaniju i njene podružnice, koji mogu da ih upotrebe u gore navedene svrhe. Takođe delimo vaše lične podatke sa pružaocima usluga treće strane (npr. dobavljačima reklamnih, IT i administrativnih usluga) koji mogu da ih obrađuju u naše ime u gore navedene svrhe.

Svojim oglašivačima ne otkrivamo podatke o pojedincima koji se mogu prepoznati, ali možemo da im dostavimo prikupljene informacije o svojim korisnicima (na primer, možemo da ih obavestimo da je 500 muškaraca mlađih od 30 godina kliknulo na njihov oglas određenog dana). Te grupne informacije možemo da upotrebimo da bismo pomogli oglašivačima da dođu do publike koju žele da ciljaju (na primer, žene na određenoj lokaciji). Možemo da upotrebimo lične podatke koje smo prikupili od vas kako bismo ispunili želje oglašivača prikazivanjem njihovih oglasa toj ciljnoj publici.

 • Kako koristimo kolačiće?

Naši sajtovi koriste kolačiće da bi vas razlikovali od ostalih korisnika. Oni nam pomažu da vam pružimo kvalitetno iskustvo prilikom posete našim sajtovima i obezbeđuju sadržaj koji je relevantan za vas. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, pogledajte naš Pravilnik o kolačićima.

 • Vaše korišćenje soba za ćaskanje, foruma ili drugih interaktivnih platformi

Nudimo sobe za ćaskanje, forume i oglasne table, kao i interaktivne prostore gde posetioci mogu da objavljuju komentare i informacije za druge posetioce. Ako učestvujete u sobi za ćaskanje, forumu, oglasnoj tabli ili drugoj interaktivnoj platformi gde lični podaci mogu da se objave na našim sajtovima, pored ove politike privatnosti obavezno pre ulaska pročitajte pravilnik naše sobe za ćaskanje jer vas on obavezuje. Kao što znate, sve što objavite na internetu je dostupno celom svetu. Ne pružamo nikakve tvrdnje niti preuzimamo obaveze u pogledu podataka koje dobrovoljno objavite.

 • Kako štitimo vaše lične podatke


GDE SE ČUVAJU VAŠI LIČNI PODACI?

Podaci koje prikupljamo od vas mogu da budu preneti i sačuvani na odredištu u Evropi. Mogu ih obrađivati i zaposleni koji rade u Evropi za nas ili za naše dobavljače. Ti zaposleni mogu da se bave, između ostalog, ispunjavanjem vaših porudžbina, obradom vaših podataka o plaćanju ili pružanjem usluga podrške.

KOLIKO DUGO SE ČUVAJU VAŠI LIČNI PODACI?

Lični podaci o vama koje imamo ne čuvamo duže od zakonskog maksimuma i samo onoliko koliko je neophodno da bismo vam pružali tražene proizvode, usluge i informacije ili u druge svrhe opisane u odeljku „Šta radimo sa informacijama” u prethodnom tekstu.

Na primer, možemo da zadržimo određene informacije o transakcijama i komunikaciji dok ne istekne rok za potraživanja na osnovu date transakcije ili za potrebe poštovanja regulatornih zahteva koji se tiču zadržavanja podataka.

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA IZVAN EVROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA

Kada prenosimo lične podatke iz Evropskog ekonomskog prostora (EEP) u zemlje van njega, možda će biti potrebno da preduzmemo posebne dodatne mere kako bismo zaštitili lične podatke. Evropska komisija je odobrila pojedine zemlje izvan EEP-a kao zemlje koje pružaju suštinski jednaku zaštitu kao zakoni o zaštiti podataka EEP-a. To znači da nisu potrebne nikakve dodatne zaštitne mere kod izvoza ličnih podataka na te teritorije. U zemljama koje nemaju to odobrenje, koristimo odgovarajuće zaštitne mere da zaštitimo lične podatke od prenošenja, npr. model ugovornih odredbi koje je odobrila EU komisija ili obavezujuća korporativna pravila koja dozvoljavaju važeći zakonski zahtevi.

Molimo vas da nam se obratite kako je navedeno u odeljku „Kontakt” u nastavku teksta ako želite da vidite primerak posebnih zaštitnih mera koje se odnose na izvoz vaših ličnih podataka.

KAKO ŠTITIMO LIČNE PODATKE?

Preduzimamo sve opravdano nužne mere kako bismo osigurali da se sa vašim ličnim podacima postupa bezbedno i u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Sve informacije koje nam pružite se čuvaju na našim bezbednim serverima.

Kada vam damo (ili vi izaberete) lozinku koja vam omogućava pristup određenim delovima naših sajtova, vi ste odgovorni za čuvanje te lozinke. Molimo vas da nikome ne saopštavate lozinku.

Nažalost, prenos informacija putem interneta nije potpuno bezbedan. Mi dajemo sve od sebe da zaštitimo vaše lične podatke, ali ne možemo da garantujemo bezbednost vaših ličnih podataka koji se prenose na naše sajtove – svako prenošenje podataka je na vaš rizik. Kada dobijemo vaše podatke, primenjujemo stroge procedure i bezbednosne funkcije u cilju prevencije neovlašćenog pristupa.

A ŠTA SA LINKOVIMA KA DRUGIM SAJTOVIMA?

Naši sajtovi i strane na društvenim mrežama povremeno mogu da sadrže linkove ka i sa sajtova naših partnerskih mreža, povezanih subjekata i drugih trećih lica. Ako kliknete na link do pomenutih sajtova, molimo vas da imate na umu ti sajtovi imaju sopstvene politike privatnosti i da ne prihvatamo nikakvu odgovornost za te politike. Molimo vas da proverite te politike pre nego što pružite lične podatke na tim sajtovima.

 • Vaša prava i kontakt sa nama

Marketing

Imate pravo da tražite da ne obrađujemo vaše lične podatke za potrebe reklamiranja. Obično vas obavestimo ili tražimo pristanak (pre uzimanja podataka) kada nameravamo da koristimo vaše podatke u takve svrhe ili kada nameravamo da otkrijemo vaše podatke trećim stranama u takve svrhe. Imate pravo da sprečite takvu obradu obeležavanjem odgovarajućih stavki na obrascima koje koristimo za prikupljanje vaših podataka ili klikom na odjavu na dnu mejlova koje vam šaljemo u reklamne svrhe. Takođe možete u svakom trenutku da iskoristite to pravo tako što ćete poslati obrazac koji se nalazi na ovoj stranici.

Ažuriranje informacija

Preduzimamo adekvatne mere da obezbedimo tačnost vaših ličnih podataka. Da biste nam pomogli u tome, trebalo bi da nas obavestite o svim promenama ličnih podataka koje ste nam dali tako što ćete stupiti u kontakt sa nama kako je navedeno u odeljku „Kontakt” u nastavku teksta.

Vaša prava

Ako se nalazite u EEP-u tokom interakcije sa nama, pod određenim uslovima možete da imate pravo da zahtevate od nas da:

 • pružimo dodatne informacije o tome kako koristimo i obrađujemo vaše lične podatke;
 • dostavimo kopiju ličnih podataka koje imamo o vama;
 • ispravimo greške u ličnim podacima i dopunimo nepotpune lične podatke koje obrađujemo u vezi sa vama;
 • obrišemo lične podatke za koje više nemamo osnove za obradu; i
 • ograničimo način na koji obrađujemo vaše lične podatke dok razmatramo vaš upit.

Pored toga, pod određenim uslovima imate pravo da:

 • povučete saglasnost ako se obrada zasniva na saglasnosti;
 • tražite od nas da elektronskim putem prenesemo trećem licu vaše lične podatke koje ste nam dali i koje još uvek čuvamo;
 • uložite prigovor na obradu ličnih podataka koje obrađujemo na osnovu „legitimnih interesa” ili „javnog interesa”, osim ako naši razlozi za obradu nadjačavaju vaše interese, prava i slobode; i
 • uložite prigovor na direktni marketing (uključujući profilisanje u te svrhe) u svakom trenutku.


Ova prava podležu određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprečavanje ili otkrivanje krivičnih dela) i naših interesa (npr. ostvarivanje zakonskih privilegija) i možda nisu sva dostupna u zemlji u kojoj se nalazite.

Ako imate pravo na njih, možete da ostvarite navedena prava slanjem obrasca koji se nalazi na ovoj stranici.

Ako niste zadovoljni našom upotrebom vaših ličnih podataka ili našim odgovorom na ostvarivanje ovih prava, imate pravo da se žalite na Datatilsynet.

Kontakt

Slobodno nam pošaljite pitanja, komentare i zahteve u vezi sa ovom politikom privatnosti na privacy@carlsberg.com.

 • Izmene politike

Sve eventualne izmene ove politike privatnosti se objavljuju na ovoj stranici i po potrebi saopštavaju putem mejla. Molimo vas da često proveravate da li ima novih stavki i izmena ove politike privatnosti.

Ova politika privatnosti je poslednji put ažurirana u maju 2018. godine.

Pravne osnove za upotrebu ličnih podataka

Ovo su glavne pravne osnove koje opravdavaju našu upotrebu vaših ličnih podataka:

Saglasnost: Kada pristanete na našu upotrebu vaših podataka (obrazac za davanje saglasnosti je obezbeđen za svaku upotrebu i možete da povučete svoju saglasnost na način opisan u ovoj politici privatnosti.

Izvršenje ugovora: Kada su vaši podaci neophodni za sklapanje ili izvršavanje našeg ugovora s vama.

Pravna obaveza: Kada moramo da upotrebimo vaše podatke da bismo ispunili svoje zakonske obaveze.

Legitimni interesi: Kada koristimo vaše podatke za ostvarivanje legitimnih interesa, a naši razlozi za njihovo korišćenje prevazilaze eventualne povrede vaših prava na zaštitu podataka.

Ovo su glavne pravne osnove koje najčešće opravdavaju našu upotrebu posebnih kategorija vaših ličnih podataka i podataka o krivičnim presudama:

Pravni osnov: Kada su vaše informacije neophodne da bismo utvrdili, odbranili, procesuirali ili podneli zahtev protiv vas, nas ili trećeg lica.

U značajnom javnom interesu: Obrada je neophodna iz razloga značajnog javnog interesa, na osnovu zakona EU ili lokalnog zakona.

Izričita saglasnost: Dali ste izričiti pristanak na obradu ličnih podataka u jednu ili više navedenih svrha. Slobodno možete da povučete svoju saglasnost tako što ćete stupiti u kontakt sa nama kako je navedeno u odeljku „Kontakt” gore pomenutog obaveštenja. Ako to uradite, možda nećemo moći da pružimo usluge i proizvode koji zahtevaju upotrebu tih podataka.