Čim je naše pivo počelo da teče svetom, počeli smo da razmišljamo kako da omogućimo većem broju sanjača da uspeju.

Tuborg fondaciju smo osnovali 1931, a njena svrha je pružanje podrške volonterskim inicijativama koje mogu da pokrenu pozitivne društvene promene odozdo prema gore. Prešli smo fantastičan put, a jedna od stvari koje smo naučili je to da muzika ima posebnu moć da ujedini ljude, izgradi mostove i pokrene promene u našim zajednicama.