1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Събиране и обработка на информация

Когато използвате уебсайта https://www.tuborg.com/bg-bg/  , Карлсберг България АД, в качеството си на администратор на данни, ще събира и обработва следната информация за вас с цел подобряване на функционалността и вашите усещания:

 • Дата на раждане

Когато използвате уебсайта, Карлсберг България АД, в качеството си на администратор на данни, ще събира и обработва определени лични данни, които се отнасят до вас като потребител, за маркетингови цели. Чрез уебсайта Карлсберг ще събира и обработва следните лични данни, когато използвате уебсайта или когато изпращате информация чрез формулярите за контакт:

 • Информация за контакт

Целта на обработката е:

 1. да подобри функционалността и усещането на уебсайта
 2. да се свърже с вас с маркетингови материали, в случай че сте избрали да го направите
 3. да популяризира нашите продукти онлайн чрез използването на “бисквитки”.

Цели (1) и (2) се основават на законния интерес на Карлсберг да генерира статистически данни за използването на нашия уебсайт и да осигури най-добрата функционалност и усещане на уебсайта. Цел (3) се основава на вашето съгласие за използването на “бисквитки” и на нашия законен интерес да популяризираме нашите продукти и услуги.

При обработката на личните данни, Карлсберг ще извърши разделяне на вашите данни, за да подобри усещането ви от маркетинговите ни дейности и да гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са насочени към вас, при условие, че на вашето устройство се съхраняват “бисквитки”. Разделянето се извършва въз основа на използването на уебсайта от ваша страна.

Информацията се обработва единствено, за да ви предостави най-доброто използване на уебсайта и за да ви изпрати информация (след като сте заявили и сте избрали да получавате такава). Обработката от страна на Карлсберг отговаря на стандартите, които са в сила по всяко време, включително, но не само, разпоредби за защита на данните и изисквания за сигурност.

1.2. Трети страни

Комуникацията чрез интернет и извършването на услугите, предлагани от Карлсберг, изисква от трети страни да изпращат, получават и обработват вашата лична информация. Карлсберг не продава или разпространява ваша лична информация, която дава възможност на трети страни да рекламират собствените си продукти и услуги към вас.

Карлсберг предлага чат стаи, табла за съобщения и бюлетини, както и интерактивни области, където посетителите могат да публикуват коментари или информация за развлечение на нашите посетители.

Карлсберг използва така нареченото “решение с два клика”, което означава, че когато посещавате нашия уебсайт, по принцип лична информация няма да се споделя с трети страни. Ако обаче кликнете върху някой от бутоните за споделяне в социални мрежи, информацията ще бъде предадена на съответния доставчик.

Чрез активиране на бутона за споделяне в социални мрежи, съответният доставчик ще получи информация, че браузърът ви е получил достъп до определена страница на нашия уебсайт.

Вашите права

Съгласно правилата за защита на данните, вие имате следните права:

 • Право на достъп до информацията. Можете да получите допълнителна информация за личните данни, които Карлсберг съхранява и обработва за вас.
 • Право на възражение. Можете да възразявате срещу обработката на личните ви данни.
 • Право на коригиране и ограничаване на обработката. Можете да поискате личните ви данни да бъдат коригирани или да ограничите обработката на личните ви данни.
 • Право на заличаване (“правото да бъдеш забравен”). Можете да поискате личните ви данни да бъдат изтрити.
 • Право да копирате личните си данни (“преносимост на данните”). Може да имате право да получите копие от личните си данни в структуриран, често използван и машинночетим формат и, ако е технически възможно, можете да поискате личните данни да се предават директно на друга компания или лице, действащо като администратор на данни.
 • Право на възражение срещу резултата от автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. Можете да поискате от Карлсберг да не взема решения, основани единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, на вашите лични данни, което значително засяга вас.
 • Право на подаване на жалба. Ако имате някакви оплаквания относно обработката на вашите лични данни от страна на Карлсберг, можете да се обърнете към местната Комисия за защита на личните данни.

Ако желаете да упражните някое от вашите права, моля, изпратете вашата заявка на [email protected].

Моля, обърнете внимание, че Карлсберг не винаги е длъжен да предприема действия по заявка. Това може да се дължи на задължения, наложени на Карлсберг, например от друго законодателство, изискващо Карлсберг да запазва лични данни, правата и свободите на другите или други подобни. Карлсберг винаги прави всичко необходимо внимателно да оценява всяка една заявка и да посочва причините, ако не се предприемат действия.