УМЕРЕНО И С МЯРКА.

Това въвеждаме в алкохолната култура като пивоварна. Когато Tuborg насърчава нашите многобройни приятели да консумират умерено и с мярка, ние не сочим с пръст.

Насърчаваме ви да пиете с уважение към самите вас, вашите приятели, музиката, вечерта, към всички преживявания, които не искате да изпускате.

По-скоро бихме продали няколко бутилки бира по-малко, но да имаме повече и по-щастливи приятели. Защото когато пием умерено и с мярка, сме по-отворени за забавление, за по-дълго.